logo bottom

دکوراسیون اداری

دکوراسیون اداری

در روند طراحی دکوراسیون اداریباید به گونه عمل نمود که برروی روند کاری در محیط و دیگر ارتباطات موجود در شرکت تسلط کافی وجود داشته باشد در همین راستا طراحان دکوراسیون اداریباید کاملا با فضای کاری و همینطور نوع فعالیت آشنا باشند. 

کاربری هر قسمت از محیط کار و کلیه کارمندان یک مجموعه بنا به موارد مورد تقاضای شرکت و اقتضاعات ضروری هر زمان میتواند متغیر باشد همانگونه که میدانید در ادارات و محل های کاری امروزه نقش مذاکرات حضوری به ویدئو کنفرانسها برگه ها و مدارک کاغذی به فایلهای دیجیتالی و همچنین بایگانی ها و کمد های بزرگ به سرور ها و .... تغییر ماهیت داده و جایگزین گشته است . با توجه به چنین روندی باید در خصوص چیدمان اداری و وسایلی که برای دکوراسیون اداری هر قسمت نیاز میباشد تغییرات ویژه ای انجام دهیم و در صورت عدم توجه امکان استفاده از اطلاعات معماری در روند کار وجود ندارد.

دکوراسیون اداری

تغییرات صورت گرفته در محیط کار برروی وسایل مورد استفاده و پارتیشن اداری و حتی در ابعاد آنها تاثیر گذار بوده و برای داشتن دکوراسیون اداری مدرن می توان از طرح های Customize استفاده نماییم و آن هم بدلیل تنوع در کار و هدف شرکت ها میباش که براساس استاندارد هر شرکت به طراحی محیط اداری پرداخته می شود.

دکوراسیون اداری

در چیدمان اداری باید به نحوه چیدمان، پارتیشن اداری و به طور کلی دکوراسیون اداری توجه ویژه ای نمود. در خصوص میز منشی و میز کارمندان باید به گونه ای میز را در فضا قرار داد که امکان دسترسی ارباب رجوع به اسناد و مدارک وجود نداشته باشد و مخصوصا میز منشی باید به گونه ای باشد که به اتاق مدیریت و درب اصلی تسلط کاملی داشته باشد.

در خصوص سالن انتظار از آنجایی که ارباب رجوع کمی از وقت خود را در این قسمت می گذراند باید فضایی را درزمان طراحی دکوراسیون اداری در نظر گرفت و فضای مورد نظر باید به گونه باشد که اجازه دسترسی ارباب رجوع به مکان های خصوصی وجود نداشته باشد و در مورد وسایل مورد استفاده در فضای اداری جنس و مدل مبلمان بسیار مهم میباشد و با دکوراسیون اداری و پارتیشن اداری تطابق داشته باشد و به در عین راحتی، حس اداری بودن محیط را نیز القا نماید.

برای افزایش راندمان کاری کارکنان باید مدل و جنس وسایل مورد استفاده را مد نظر قرار داد. قرار دادن میز راحت برای کارمندان و استفاده از صتدلی های راحت  استاندارد از جمله اصول اولیه برای دکوراسیون اداری میباشد که باید صندلی ها ویژگی هایی از جمله قابلیت تنظیم تنظیم ارتفاع صندلی و پشتی محکم و راحت، ایجاد عرق نکند و هر فرد با هر وزن و قدی بتواند از آن استفاده نماید.

شرکت پوم آرا آمادگی خود را جهت پیاده سازی سیستم بایگانی اداری ، بایگانی ریلی ، دکوراسیون اداری و پارتیشن اداری اعلام می دارد.

تماس با پومارا

09132194966

03132736146

03132736941