logo bottom

سیستم بایگانی ریلی

این سیستم از مجموعه واحد های مستقل در ابعاد متناسب با محیط بایگانی شما، طراحی و تولید می گردد. با حرکت آسان و روان واحدها روی ریلها و حذف راهروهای زائد سنتی، ظرفیت بایگانی شما بین 2 تا 3 برابر افزایش می یابد. در سیستم بایگانی ریلی فواصل طبقات قابل تنظیم بوده و استفاده از انواع پوشه و زونکن با هر ابعادی به راحتی صورت می گیرد.

 مزایای سیستم های بایگانی ریلی

- صرفه جویی در فضا

- صرفه جویی در زمان

- صرفه جویی در هزینه

- دو سال ضمانت بی قید و شرط

- خدمات پس از فروش گسترده در سراسر ایران

ابعاد قابل تولید بایگانی ریلی شرکت پومارا

مشخصات فنی سیستم بایگانی ریلی شرکت پومارا تیپ A

مشخصات فنی سیستم بایگانی ریلی شرکت پومارا تیپ B