قفسه بندی نیم طبقه
قفسه بندی نیم طبقه (Mezzanine Floor System)

استفاده از سیستم قفسه بندی نیم طبقه یک راه حل سریع برای افزودن طبقات اضافی در داخل فضای انبار می باشد. به منظور افزایش حجم انبار کالا ها اشاره کرد. در واقع از قفسه بندی نیم طبقه می توان بدون تغییر در ساختار و یا نیاز به فضای اضافی ظرفیت انبار را تا چند برابر افزایش داد.

 کاربرد قفسه بندی نیم طبقه 

 از قفسه بندی نیم طبقه در فضاهای مختلفی استفاده می شود که می توان به استفاده از آن در سالنهای تولید ، انبارها و نمایشگاهها ، دفاتر کار و نگهداری مواد و کالا اشاره کرد. 

ویژگی قفسه بندی نیم طبقه پوم آرا

  • اتصال پیچ و مهره ای در سیستم قفسه بندی نیم طبقه
  • بهینه سازی از فضای انبار با ایجاد نیم طبقه دوم 
  • اجرا و پیاده سای و سریع 
  • بی نیاز بودن به عملیات جوشکاری
  • قابلیت افزایش و یا کاهش ارتفاع سطح بالکن و راهرو قابل گسترش از دو سو با استفاده از ستونهای مشترک در سیستم قفسه بندی نیم طبقه

انواع قفسه بندی نیم طبقه 

نیم طبقه پیش ساخته

پیش ساخته بودن و نصب سریع و آسان ازویژگی های نیم طبقه پیش ساخته می باشد . در نیم طبقه پیش ساخته نیز نیازی به عملیات جوشکاری  و یا استفاده از رنگ وجود ندارد.
با توجه به نوع کاربرد . تجهیزات گوناگونی در ساخت این سازه به کار می رود.

قفسه بندی نیم طبقه 

استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای ، نصب و پیاده سازی راحت تر نسبت به سازه نیم طبقه پیش ساخته از مزایاس قفسه بندی نیم طبقه می باشد.