میز کنفرانس
طرح های زیبا و متنوع، رعایت اصول ارگونومی در طراحی، امکان نصب تجهیزات صوتی و تصویری، ویژگی های قابل توجه میزهای کنفرانس پومارا هستند. استفاده از این گروه محصولات، محیطی دلپذیر برای گفتگو را فراهم میسازد.
میز نوین
استحکام، ارگونومی، استفاده حداکثر از فضا، امکانات متنوع کاربری، امکان چیدمان ترکیبی به صورت work Station از ویژگی های عمومی میزهای کارشناسی پومارا هستند.
میز مدیریت ونوس
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت مدیر ارشد
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت کارون
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت زاگرس
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت تتیس
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت آریا
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت البرز
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز مدیریت اترک
میزهای مدیریتی پومارا با طرح های متنوع دربرگیرنده سلایق مختلف مدیران میباشد.درطراحی این گروه ازمحصولات به زیبایی، ارگونومی، کارایی و هارمونی محیطی توجه خاص شده است.
میز کارمند کیان
با توجه به طیف گسترده کاربران این گروه از میزها که به طور مداوم در طی روز از آنها استفاده میکنند و نیاز به امکانات مناسب دارند، حفظ زیبایی، دوام، استحکام، راحتی و وجود امکانات لازم برای کاربر، اصول مشترک طراحی این دسته از محصولات را تشکیل میدهند.
میز کارمند تارا
با توجه به طیف گسترده کاربران این گروه از میزها که به طور مداوم در طی روز از آنها استفاده میکنند و نیاز به امکانات مناسب دارند، حفظ زیبایی، دوام، استحکام، راحتی و وجود امکانات لازم برای کاربر، اصول مشترک طراحی این دسته از محصولات را تشکیل میدهند.